O firmie

Założycielem Biura Obsługi Nieruchomości jest Stanisław Kruszka:

  • posiadający uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego nr 5545 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
  • członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy będące członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
  • posiadający doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami oraz Facility Management.